Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Ilyasov novogodnee pozdravlenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЗИЗ КЪЫРЫМЛЫЛАР!

Йылбаш байрамынъыз хайырлы олсун!

 

Энъ эвеля эпинъизге тешеккюрлер бильдирмек истейим.
Сагъ олунъыз- бар олунъыз. Биз пек сабырлы миллетмиз ве анълаймыз ки, бугуньде-бугунь энъ эсас макъсадымыз - динимизни, тилимизни, медениетимизни, урф-адетлеримизни сакъламакъ, балаларымызны осьтюрмек-окъутмакътыр.

Янъы йылынъыз бахтлы ве берекетли олсун, эпинъизге сагълыкъ-аманлыкъ тилейим. Эпинъизге арзу-ниетлеринъизге иришмек насип олсун.
Алла бутюн туткъан ишлеринъизде ярдымджы олсун.

 

Сайгъы иле «Къырым» арекетининъ етекчиси,
Къырым Девлет Шурасы реисининъ маувини  Ремзи ИЛЬЯСОВ