Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

 

logo mob

Къырымда Русие Ислям институтына киреджек къырымлыларнен корюшюв отькерильди

Бу куньлерде Русие Ислям институты (Къазан ш.) къабул этюв комиссиясынынъ азалары Къырымда иш зияретинен булундылар. Зияретнинъ макъсады – къырымлы абитуриентлерге диний алий окъув юртуна къабул этюв джерьяныны анълатмакъ. Корюшювде яшларгъа окъув эснасынынъ хусусиетлери, диний окъув юртунда окъувнынъ инджеликлери, керекли донатмаларнен теминлев, институтта яшайыш шартлары акъкъында тарифледилер ве Татаристан Джумхуриетине окъумагъа давет эттилер.
Русие Ислям институтынынъ векиллери Къырым иуфтийи аджы Эмирали Аблаевнен корюштилер. Къырымнынъ диний етекчиси миллетнинъ инкишафы темелинде диний тасиль булунмакъта, деп къайд этти.
«Диний эрбаплар ичюн алий тасиль­ муим ерде тура. Къырымда ихтисаслы иляхиятчылар етишмей. Бирликте косьтерильген гъайрет ве ынтылувларымыз эйи нетиджелер кетиреджегине умют беслеймиз», - деди муфтий.
Русие Ислям институтынынъ векиллери Багъчасарай, Кезлев ве Къырымнынъ башкъа шеэрлерини де зиярет этеджек олалар.

 

Умуммиллий Къырымтатар газетасы Янъы дюнья 2016с., июль 22 джума №28. Къырымда Русие Ислям институтына киреджек къырымлыларнен корюшюв отькерильди.